Girl’s favorite, shiny phone case, sparkling at night Cô gái yêu thích, vỏ điện thoại sáng bóng, lấp lánh vào ban đêm

What kind of mobile phone case is best to watch at night?

Những loại vỏ điện thoại di động là tốt nhất để xem vào ban đêm?


The simple style, with shiny gold powder on the back of the phone case, looks particularly beautiful.

Kiểu dáng đơn giản, với bột vàng sáng bóng ở mặt sau của vỏ điện thoại, trông đặc biệt đẹp mắt.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注